График

 

 1. Първа смяна  
 • 8.00 –  9.00 –  пристигане в занималнята
 • 9.00 –  9.30 – занимания по интереси
 • 9.30 – 11.00 – подготовка за училище
 • 11.00 – 12.00 – проверка на уроци и домашни
 • 12.00 – 12.30 – обяд
 • 12.30 – 13.00 – тръгване за училище с придружител

 

 1. Втора смяна
 • 12.30 – 13.30 – пристигане в занималнята (децата се вземат от училище от  придружител), обяд
 • 13.30 – 15.00 –  подготовка за училище
 • 15.00 – 15.30 – занимания по интереси
 • 15.30 – 16.30 – проверка на уроци и домашни
 • 16.30 – 17.30 – игри, свободни занимания
 • 17.30 – 18.00 – напускане на занималнята (децата се вземат от родителите)