Ще решим проблемите заедно!

Детска занималня „Моливче“ разширява своята сфера на работа с деца.

От месец септември 2013 занималнята ще предлага и квалифицирана професионална помощ в решаването на логопедични и психотерапевтични проблеми при децата / консултации и почасова работа /.

Ще се извръшва диагностика, изследване и работа в следния кръг проблеми при специфични езикови нарушения в детската реч и поведение:

  • Липса на експресивна реч – алалия

  • Късно проговаряне и общо езиково недоразвитие

  • Артикулационни /звукопроизносителни/ нарушения; неправилен и нерабираем говор – различни форми на дислалия; неправилно произнасяне на звуците с-з, ж-ш, ч-ц, р-л и др.

  • Нарушения в мислената реч – дислексия и дисграфия

  • Пълна или частична загуба на реч в резултат на черепно-мозъчни травми и вирусни заболявания на централната нервна система – детска афазия

Детска занималня „Моливче“ проектира и създаването на училище за родители на деца с проблеми в развитието.

Ще решим проблемите заедно!