Общи правила

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

В ДЕТСКА ЗАНИМАЛЯ „МОЛИВЧЕ“

гр. Пловдив, ул. ”Авксентий Велешки” №9,

тел: 0877 330 848

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАНИМАЛНЯТА

1. Задължава се да осигури безопасни и незастрашаващи живота и здравето на децата условия по време на пребиваването им в занималнята.

2. Да осигури квалифициран персонал, който да се грижи за децата и техните занимания.

3. Заниманията да се съобразени с актуалните учебни програми за съответната възраст на децата, както и с техните индивидуални интереси и възможности.

4. Да уведомява родителите за възникнали и потенциално възможни проблеми с детето по време на престоя му в занималнята

5. След приключване на заниманията децата ще се предават само на родител или на придружител, упълномощен с изрична писмена декларация от родителя.

6. Възпитател от занималнята има право да не допуска или да прекъсне престоя и върне дете, за което има съмнение, за неговото здравословно състояние /с видими белези като: кашлица, хрема, висока температура, оплаквания за физическо неразположение, обрив и др. под./.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/ПРИДРУЖИТЕЛИТЕ

1. Родителите да водят децата в пълно здраве и приличен външен вид

2. Да предоставят актуални данни за обратна връзка /телефон, адрес и др./ и съобщават за промените в тях.

3. Да спазват обявеното работно време на занималнята относно воденето и взимането на детето, като при нужда от допълнителен престой да заплащат допълнителна такса, която се уговаря предварително с управителя на занималнята.

4. Да заплащат в срок и изцяло таксите, определени за посещение на занималнята.

5. Да уведомят управителя на занималнята и възпитателите, ако детето има алергии към определение храни, препарати, насекоми или друго хронично заболяване, изискващи допълнителни и/или специални внимание и грижи.